PREMIÄR_WEBB_2

Pressikuvat tästä linkistä/ Pressbilder från denna länk / Press images from this link: URHO Kuvat/photo/foto: Frank A. Unger

Kansalaiset, Medborgare, Citizens:

URHO on täällä. URHO tarkkailee. URHO ihmettelee.

Vanha haamu uudessa kehossa pohtii käsitystämme johtajuudesta, politiikasta, sukupuolesta sekä sisusta.

Kesästä 2011 lähtien URHO on tutkinut aineistoja ja muuttanut niitä eläviksi interventioiksi ja lyhytelokuviksi, joita esitetään Kiasmassa, Nykytaiteen museo, Helsingissä.

URHO on fiktiivinen hahmo, joka edustaa työryhmänsä tuotantoa. Siinä yhdistyvät koreografi-, teksti-, teatteri- ja performanssielementit sekä ääni-, video – ja valokuvataide.

 Maaliskuussa 2013 URHO muuntautuu esitykseksi Kiasma-teatteriin.

______________________________________________________

URHO är kommen. URHO betraktar. URHO undrar.

Ett gammalt spöke tar form i en ny kropp.

Han undersöker våra föreställningar om politik, kön, ledarskap och sisu.

Sedan sommaren 2011 har URHO undersökt dokumentärt material och överfört det till live -interventioner och kortfilmer som presenteras på Kiasma, Museet för Nutidskonst, i Helsingfors.

URHO är en fiktiv varelse och resultatet av arbetsgruppens arbete – en kombination av koreografi, performance, teater och text, liksom ljud, film och fotografisk konst.

URHO har premiär på KIASMA teatern i mars 2013.

 ______________________________________________________

URHO is here. URHO is watching. URHO is wondering.

The old ghost in a new body questions our conception of leadership,
politics, gender, and “sisu”.

Since the summer of 2011 URHO is investigating documentary material,
transforming it into live interventions and short films, which are
presented at Kiasma, Museum of Contemporary Art, Helsinki.

URHO is an artificial character – representing the collaboration and
work of a team, combining chorographical, textual and theatrical
elements as well as sound, video and photographic art.

In March 2013 URHO will transform into a performance at the KIASMA Theatre.

URHO: Kristian Ekholm, Henriikka Himma, Carl Knif, Anna-Emilie Lindberg, Alma
Pöysti, Jani-matti Salo, Enrico Stolzenburg, Petri Tuominen, Frank A. Unger

Kiasma-teatteri

FONDER

news

photo

video

 

 

 

 

audio